Motie: Dieren­am­bu­lances op de busbaan


11 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019,

constaterende dat

  • Constaterende dat conventionele (niet-elektrisch aangedreven) dierenambulances momenteel geen gebruik mogen maken van de busbanen in Rotterdam;

overwegende dat

  • Deze dierenambulances die geen gebruik maken van een busbaan langer over een rit doen en daardoor minder snel beschikbaar zijn voor een mogelijk wél spoedeisende dienst;
  • Dierenambulances mét spoedeisende dienst later aankomen op de plaats van bestemming door de onmogelijkheid gebruik te maken van de busbanen;
  • De wachttijden voor vervoer hierdoor geregeld oplopen;
  • Obstakels in het verkeer het comfort van hulpbehoevende dieren gedurende de geplande rit in het nauw brengt;

verzoekt het college

  • Te realiseren dat alle dierenambulances met spoedeisende dienst over busbanen mogen rijden;
  • Na een half jaar te evalueren of de gewenste effecten bereikt zijn;
  • De hiervoor benodigde besluiten aan de Raad voor te leggen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: De gemeenteraad komt naar je toe

Lees verder

Motie: Chipplicht voor katten in de APV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer