Motie: Altijd een eigen asiel voor de Rotter­damse dieren


16 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het Investeringsbesluit project dierenasiel Rotterdam,

constaterende dat

  • Een volwaardig dierenasiel in Rotterdam aan de Abraham van Stolkweg in 2018 de deuren sloot en waarschijnlijk pas in 2022 weer de deuren opent;
  • De Rotterdammers al die jaren naar Spijkenisse moeten voor het dichtstbijzijnde dierenasiel;

voorts constaterende dat

  • De gemeente tot dusverre genoegen neemt met een opvanglocatie voor gevonden huisdieren binnen een straal van dertig kilometer van de gemeentegrenzen van Rotterdam;

overwegende dat

  • Voor veel Rotterdammers de reis naar het dierenasiel in Spijkenisse teveel moeite of geld kost, waardoor gevonden huisdieren niet worden gebracht en de dieren nodeloos lang in het asiel blijven wachten op een nieuw liefdevol thuis;
  • Het nieuwe asiel slechts tijdelijk is, omdat er projectontwikkeling is voorzien op de locatie aan de Abraham van Stolkweg;

van mening dat

  • Het moreel onaanvaardbaar is dat de tweede stad van Nederland met 650.000 inwoners geen dierenasiel kan hebben;

verzoekt het college

  • Te waarborgen dat er altijd een volwaardig dierenasiel in Rotterdam is waar gevonden huisdieren naartoe kunnen worden gebracht en opgehaald;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Dierenwelzijn mag best wat kosten

Lees verder

Amendement: Bescherm de wijken tegen het NPRZ

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer