Motie: Tijdig op zoek naar een nieuwe locatie


16 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van het Investeringsbesluit project dierenasiel Rotterdam,

constaterende dat

  • De locatie van het nieuwe dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg voorziet in tijdelijke huisvesting, in verband met ontwikkeling van de zogenoemde Van Nelleknoop;

overwegende dat

  • Een situatie van tijdelijke huisvesting betekent dat er moet worden gezocht naar een nieuwe locatie om bij ontwikkeling van de Van Nelleknoop het dierenasiel aldaar te herhuisvesten;
  • Het risico bestaat dat er niet op tijd een nieuwe locatie wordt gevonden en we het ons niet kunnen permitteren het dierenasiel weer (tijdelijk) te missen;

verzoekt het college

  • Tijdig op zoek te gaan naar een alternatieve locatie als er zicht is op een concrete ontwikkeling voor de Van Nelleknoop als het nieuwe dierenasiel plaats moet maken;
  • De Raad te informeren zodra deze opdracht zich voordoet;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Veeg oliewinning van de kaart

Lees verder

Motie: Dierenwelzijn mag best wat kosten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer