Motie: Eventuele gemeen­te­lijke vuur­werk­shows niet in onze parken


30 januari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 30 januari 2020, ter bespreking van de maatregelen rond de jaarwisseling 2019-2020,

constaterende dat

  • Er zowel landelijk als lokaal beweging zit in het komen tot een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten;
  • Vuurwerkshows in elk van de veertien gebieden van Rotterdam worden gezien als middel om het verbod te compenseren;

overwegende dat

  • Reeds sinds twee jaar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in onze parken geldt, om zo de kwetsbare stadsnatuur te beschermen;

verzoekt het college

  • Eventuele gemeentelijke vuurwerkshows voor de eerstvolgende jaarwisseling en in volgende edities niet te organiseren in de Rotterdamse parken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie: Help de inwonende mantelzorger

Lees verder

Motie: Krakers Tweebosbuurt omarmen, niet bestrijden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer