Bijdrage: Plan van aanpak kwetsbare Rotter­dammers


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 18 september 2019

18 september 2019

Voorzitter,

In april van vorig jaar hebben wij er met een motie voor gezorgd dat gezelschapsdieren worden toegestaan in woonzorgcomplex De Evenaar, mits in het belang van het dier en de bewoner. De motie is afgedaan. Een van de verzoeken in de motie gericht aan het college was om de casus De Evenaar te beschouwen als proef - pilot - in het structureel toestaan van gezelschapsdieren in woonvoorzieningen voor kwetsbare Rotterdammers. Wij vragen aan de wethouder hoe het ervoor staat de toelating van gezelschapsdieren daar waar dat kan, structureel te maken.

In het AD Rotterdams Dagblad van 18 juli jongstleden lazen wij dat de wethouder maatwerk wil toepassen in de nachtopvang. Hierbij denkt hij ook aan de mogelijkheid de hond mee te kunnen nemen. Onze vraag: zijn er al opvangplekken gerealiseerd waar dit kan? Zo nee, gaat dat op korte termijn nog gebeuren? Is er een probleem in de realisatie van die opvangplekken? Hoe wordt de locatie van deze opvangplekken bekend gemaakt bij de doelgroep? Weet de wethouder of er ook weleens cliënten van de nachtopvang worden geweigerd omdat zij een hond bij zich hebben? Indien ja, mag dat? Indien ja, over hoeveel weigeringen hebben we het hier? Waar moeten deze cliënten met hun viervoeter naartoe? De gemeente Amsterdam vangt honden kosteloos op tijdens de winteropvangperiode. Hoe gebeurt dat in Rotterdam?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Minima-effectenrapportage en Monitor lage inkomens Rotterdam

Lees verder

Bijdrage: Ambitiedocument 2020-2023 van het Sportbedrijf Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer