Motie: Uitbreiding meldpunt voor prikband bij honden


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • Het sinds 1 juli 2018 verboden is honden een prikband te laten dragen;

overwegende dat

  • De taakaccenthouders dierenwelzijn van de Rotterdamse politie sinds het verbod nog altijd honden aantreffen die een prikband dragen;
  • Het 'Meldpunt gevaarlijke honden' onlangs is uitgebreid met de mogelijkheid voor Rotterdammers om een melding te doen over honden waarvan de oren of staart zijn gecoupeerd, hetgeen aantoont dat het meldpunt meerdere functies kan vervullen;

verzoekt het college

  • Het 'Meldpunt gevaarlijke honden' uit te breiden met de mogelijkheid voor burgers om een melding te doen over honden die een prikband dragen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Verwilderde zwerfkatten zijn ook gezelschapsdieren

Lees verder

Motie: Voederverbod voor de hele stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer