Motie: Welkom, wethouder Dieren­welzijn


5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 juli 2018, ter bespreking van het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam',

constaterende dat

  • Dierenwelzijn in het geheel niet voorkomt in het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam';

overwegende dat

  • Zowel de Raad als de Rotterdammers in de afgelopen collegeperiode baat hebben gehad bij een wethouder die zich ontfermde over het dierenwelzijnsbeleid in de stad;

van mening dat

  • Het college aan zowel de Raad als de stad verantwoording moet kunnen afleggen over het dierenwelzijnsbeleid dat zij maakt en uitvoert;

verzoekt het college

  • Uit uw midden iemand aan te wijzen die expliciet portefeuillehouder van dierenwelzijn wordt;
  • Deze portefeuille zijn beslag te laten krijgen in het aankomende collegeprogramma;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Ambtelijke ondersteuning college blijft gelijk

Lees verder

Motie: Meerjarige aanpak leegstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer