Raads­vragen: Vrij van vislood in visrecht - vervolg­vragen op 20bb003404


Indiendatum: 4 mei 2020

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording1 op onze schriftelijke vragen over ‘Vislood gevaar voor de gezondheid van mens en dier’ in goede orde ontvangen. Daarin schrijft het college min of meer dat zij het gebruik van vislood wel graag een halt zou willen toeroepen, maar dat zij geen mogelijkheid ziet dit te doen.

Wij denken dat het college een belangrijk instrument over het hoofd heeft gezien, namelijk het visrecht dat zij verhuurt aan HSV Groot Rotterdam. Omdat de gemeente eigenaar is van enkele wateren en walkanten waar wordt gehengeld, kan zij voorwaarden stellen voor de wijze waarop er gebruik mag worden gemaakt van het visrecht. Deze voorwaarden kunnen worden opgenomen in de akte voor de verhuring van het visrecht.

1. Klopt het dat u voorwaarden kunt stellen voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van het visrecht, in het geval van verhuring? Indien ja, kunnen deze voorwaarden gaan over het gebruik van vislood?

2. Voor welke duur is de huidige akte tussen de gemeente en HSV Groot-Rotterdam over de verhuring van het visrecht van kracht? En bent u bereid deze akte openbaar te maken?

3. Wanneer is volgens u de eerstvolgende mogelijkheid om de akte te herzien?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8596357/1/20bb3404

Indiendatum: 4 mei 2020
Antwoorddatum: 9 jun. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Openbaarheid van alle overheidsinformatie

Lees verder

Raadsvragen: Of liquiditeitssteun ook staatssteun is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer