Ruud van der Velden


Frac­tie­voor­zitter

Welkom op de website van de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam! Samen met de burgerleden ga ik als fractievoorzitter hard aan de slag om ons verkiezingsprogramma Plan B voor Rotterdam in de gemeenteraad te realiseren. Wij zullen ons inzetten op onze kernthema's van dierenwelzijn, milieu, klimaat en natuur. Altijd en overal. Doe je met ons mee? Hou vast aan je idealen!

Meer over mij op deze website vind je hier. Informatie over mij op de website van de gemeente Rotterdam vind je hier.

Gerelateerd

Snel duide­lijkheid over groen­am­bities van Rotterdam

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de schimmige gang van zaken rondom de groenambities van het college van burgemeester en wethouders. Momenteel spelen er twee zaken. Aan de ene kantstelt het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Rotterdam' dat er inhoogwaardig groen niet gebouwd wordt. Het collegevan burgemeester en wethouders heeft zich ui...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws