Ruud van der Velden


Frac­tie­voor­zitter

Welkom op de website van de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam! Samen met de burgerleden ga ik als fractievoorzitter hard aan de slag om ons verkiezingsprogramma Plan B voor Rotterdam in de gemeenteraad te realiseren. Wij zullen ons inzetten op onze kernthema's van dierenwelzijn, milieu, klimaat en natuur. Altijd en overal. Doe je met ons mee? Hou vast aan je idealen!

Meer over mij op deze website vind je hier. Informatie over mij op de website van de gemeente Rotterdam vind je hier.

Gerelateerd

Stik­stof­pro­blemen door grote projecten

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de stikstofproblemen van grote projecten. Een rechterlijke uitspraak van de Raad van State heeft namelijk duidelijk gemaakt dat grote projecten eerst moeten hebben aangetoond hoe zij het neerdalen van stikstof in kwetsbare natuurgebieden verminder...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws