Motie: Capa­citeit opsporing dierenleed blijft op peil


12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van het debat over ‘Politiecapaciteit en keuzes inzet politie’,

constaterende dat

  • De waarnemend korpschef van de Eenheid Rotterdam van de politie tijdens de vergadering van de commissie Veiligheid en Bestuur van 19 december 2019 heeft gesteld dat de taakaccenthouders dierenwelzijn de komende tijd minder tijd en aandacht kunnen besteden aan het actief opsporen van dierenleed, door toedoen van een krimp in capaciteit bij de politie;

overwegende dat

  • Opsporing van dierenleed uiterst noodzakelijk is, omdat de politie zich anders afhankelijk maakt van de meldingsbereidheid van burgers;
  • Lang niet iedereen dierenleed weet te herkennen, laat staan strafbare feiten die ertoe leiden;

verzoekt de burgemeester

  • In gesprek te gaan met de korpsleiding van de Eenheid Rotterdam met als inzet het op peil houden van de opsporingscapaciteit van dierenleed bij de taakaccenthouders dierenwelzijn;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Laat het Havenbedrijf stoppen met investeren in Brazilië

Lees verder

Motie: Suze Groenewegzaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer