Motie: Dieren worden niet afgemaakt bij finan­ciële nood


18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Tijdelijke verordening corona-noodsteun dierentuinen en dierenparken Rotterdam 2021,

constaterende dat

  • De directie van Diergaarde Blijdorp in de media heeft geopperd dieren af te maken (eufemistisch: ‘te euthanaseren’) als maatregel om in de kosten te snijden;
  • Noodsteunmaatregelen van de rijksoverheid in het voorjaar van 2021 beschikbaar komen voor houders van dierentuinvergunningen en ervoor zijn bedoeld om dierenwelzijn op de dierentuinen te bestendigen;

overwegende dat

  • Het afmaken van dieren als gevolg van financiële afwegingen ethisch niet verdedigbaar is, omdat geld nooit een rol mag spelen in het bepalen van leven en dood;
  • Ten tijde van het verstrekken van de eerste tranche van noodsteun aan Diergaarde Blijdorp (à €4 miljoen) nog werd gesteld dat het afmaken van dieren niet aan de orde is, terwijl dat volgens de directie van de dierentuin toch wel degelijk het geval is;

verzoekt het college

  • In de voorwaarden voor het verstrekken van de tweede tranche van noodsteun (à €6 miljoen) op te nemen dat Diergaarde Blijdorp geen dieren afmaakt als gevolg van financiële nood,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Toename houtopstand en kroonvolume bomen Parkhaven

Lees verder

Motie: Gemeente doet aangifte bij het nodeloos afmaken van dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer