Motie: VOG voor alle trainers van poli­tie­honden


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van de inzet van politiehonden,

constaterende dat

  • Politieorganisaties honden afnemen van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV);
  • De KNPV in de media veelvuldig in verband is gebracht met het trainen van politiehonden in opleiding waarin onheuse methoden worden gebezigd;

overwegende dat

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor trainers van politiehonden ertoe kan leiden dat malversaties en buitenissigheden in trainingsmethoden voorgoed tot het verleden behoren;

verzoekt het college

  • De politiechef van de Eenheid Rotterdam te verzoeken alleen nieuwe honden in dienst te nemen die zijn getraind door personen die een VOG hebben overlegd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Behoud gebouw Cinerama randvoorwaardelijk

Lees verder

Motie: Stop de stroomstoten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer