Motie: Een mooi pensioen voor ex-poli­tie­honden


8 april 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 april 2021, ter bespreking van de inzet van politiehonden,

constaterende dat

  • De Rotterdamse politie honden gebruikt in de uitvoering van het politiewerk;

overwegende dat

  • De werkrelatie tussen hond en politieorganisatie eindigt als de honden worden afgekeurd;
  • Ex-politiehonden soms traumatische of stressvolle ervaringen kunnen hebben opgedaan tijdens het politiewerk en daarom gebaat zijn bij resocialisatie en extra aandacht;
  • Het in huis nemen van ex-politiehonden geen sinecure is, hetgeen uit de diverse relazen van experts en ervaringsdeskundigen blijkt;

verzoekt het college

  • De politiechef van de Eenheid Rotterdam te verzoeken een instructie op te stellen over nazorg aan ex-politiehonden, waarin voorwaarden staan over de toekomstige verblijfssituatie van de honden en de zorg die zij tegemoet kunnen zien;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen afname van honden getraind met stroomstoten

Lees verder

Motie: Biodiversiteitsparagraaf in inrichtingsplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer