Motie: Met de huis­die­ren­sticker red je levens


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • In vrijwel alle Belgische gemeenten door bewoners een huisdierensticker kan worden aangevraagd, waarmee ze in het geval van calamiteiten aan de hulpdiensten kunnen laten zien dat er zich huisdieren in het pand bevinden;

overwegende dat

  • Huisdieren in het geval van calamiteiten nog weleens over het hoofd worden gezien, vaak omdat de hulpdiensten niet weten of er zich dieren in het pand bevinden;

verzoekt het college

  • Een huisdierensticker te ontwerpen en deze gratis te verschaffen aan de Rotterdammers, bijvoorbeeld op aanvraag en via distributie in de publiekslocaties van de gemeente Rotterdam, in de Huizen van de Wijk en met behulp van bewonersverenigingen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Handelingskader voor pacht

Lees verder

Motie: Verwilderde zwerfkatten zijn ook gezelschapsdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer