Motie: Een mooie nieuwe en groene accom­mo­datie voor De Houtsnip


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Vogel- en Egel Zorgcentrum De Houtsnip in Hoek van Holland zich dagelijks inzet voor de opvang van dieren die onze hulp, liefde en aandacht nodig hebben;
  • De Houtsnip graag haar accommodatie wil vernieuwen en verduurzamen met een groen dak en wateropslag, maar dat de eigen middelen van deze organisatie niet toereikend zijn;

overwegende dat

  • Met een financiële impuls uit De Koers van de Stad (onze motie uit 2019) De Houtsnip weer jaren vooruit kan;

verzoekt het college

  • €22.722 aan middelen uit het budget voor Koers van de Stad te reserveren voor Vogel- en Egel Zorgcentrum De Houtsnip;
  • De financiële consequenties te verankeren in de Begroting 2022;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Salariëring op basis van de Wet normering topinkomens

Lees verder

Motie: Uitbreiding meldpunt voor stroomhalsband bij honden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer