Motie: Een thuis voor gezel­schaps­dieren in De Evenaar


19 april 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 19 april 2018, ter bespreking van de huisvesting van bijzondere doelgroepen in De Evenaar,

constaterende dat

  • De nieuwe bewoners van woon-zorgcomplex De Evenaar in Oosterflank hard werken aan hun zelfredzaamheid in de samenleving;

overwegende dat

  • De initiatiefnemers van de aanstaande verhuizing van cliënten naar De Evenaar hebben aangegeven dat het houden van gezelschapsdieren door de bewoners mogelijk is en ook heel goed kan zijn in het kader van zelfredzaamheid en resocialisering;
  • Inachtneming van normen ten aanzien van dierenwelzijn én volksgezondheid voor de initiatiefnemers leidend is in de afweging om per cliënt toe te staan of gezelschapsdieren kunnen worden gehouden;

verzoekt het college

  • Samen met de initiatiefnemers te onderzoeken hoe gezelschapsdieren door zowel de huidige als de nieuwe bewoners van De Evenaar kunnen worden gehouden;
  • Zich faciliterend op te stellen in het scheppen van mogelijkheden voor het kunnen houden van gezelschapsdieren in De Evenaar;
  • Deze casus en passant te beschouwen als pilot voor het kunnen houden van gezelschapsdieren binnen de huisvesting van bijzondere doelgroepen en ouderen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE Vinger aan de pols voor de oeverzwaluw

Lees verder

Motie: Een stadscurator die het verhaal van de stad vertelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer