Amen­dement: In Rotterdam leven ook dieren


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

Besluit:

om in de Programmabegroting in het programma Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling, binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening – Ontwikkeling (pp.76 van de digitale begroting) aan de volgende omschrijving van het taakveld:

“Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is vandaag, morgen en overmorgen.”;

de volgende twee zinnen toe te voegen:

“Daarnaast is de buitenruimte van belang omdat deze het leefgebied vormt van dieren. Het doel is om ook voor hen een goede leefomgeving te creëren.”

Toelichting:

De ontwikkeling en de groei van de stad heeft invloed op onze leefomgeving. We staan voor grote opgaven. De Rotterdamse stadsnatuur staat door deze ontwikkelingen onder druk. Indiener is daarom van mening dat het van belang is om bij de omschrijving van het taakveld Ruimtelijke ordening – ontwikkeling tot uitdrukking te brengen dat de leefomgeving in Rotterdam ook van belang is voor dieren en dierenwelzijn. Door expliciet te erkennen dat het college ook zorg te dragen heeft voor een goede leefomgeving voor dieren, tracht de indiener de belangen van de stadsnatuur te borgen in de ruimtelijke ontwikkelingen van Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geen medewerking college aan fossiele evenementen

Lees verder

Motie: Aandeel sociale huurwoningen houdt gelijke tred

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer