Bijdrage: Vuur­werk­zones jaar­wis­seling 2019 - 2020


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie VB op 5 september 2019

5 september 2019

Voorzitter,

Oude wijn in nieuwe zakken. Zo typeren wij het nieuwe vuurwerkbeleid van het college, althans de praktische uitwerking ervan. Het college draait de norm om, van ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij’. Voorzitter, het overgrote deel van de stad valt onder die ‘tenzij’. Deze jaargang zijn er slechts enkele nieuwe locaties bijgekomen waar vuurwerk niet mag worden afgestoken, zoals de metrostations en enkele plekken waar overlast hand in hand gaat met vuurwerk. Het is aan ons te danken dat er überhaupt parken en kinderboerderijen zijn toegevoegd aan de vuurwerkvrije gebieden. Anders was het aanbod nog veel kariger.

We zijn blij dat het gebied rondom Diergaarde Blijdorp sinds dit jaar ook vuurwerkvrij is. De singels worden evenwel niet gespaard. Kan de burgemeester ons uitleggen waarom alleen langs de Rotte en dan alleen aan de kant van het Oude Noorden, vuurwerk afsteken verboden is? De singels en vlieten in de stad zijn ook parken. Wij zinspelen op een motie om het groenareaal rondom singels, vlieten en vijvers ook vuurwerkvrij te maken. Dat geldt ook voor de plassen in Hillegersberg en Nesselandse, inclusief strand. Graag een reactie.

Wij vinden het overigens opmerkelijk dat er rondom begraafplaatsen nog steeds geknald mag worden. Wij zullen een motie indienen om deze omissie recht te zetten.

Voorzitter, het is ontzettend jammer dat het initiatief van de burgemeester eerder dit jaar zo om zeep is geholpen door het amendement van de VVD. Maar wat blijkt? Het tegengaan van overlast en handhaving van de openbare orde blijkt ook dit jaar niet te werken als sluitend criterium om plekken in de stad vuurwerkvrij te verklaren. Neem de casus van het Amelandseplein in Charlois. Het college en de diensten hebben in weerwil van de gebiedscommissie dit plein tot onderdeel gemaakt van de vuurwerkzone, uit angst dat overlast zich verplaatst naar de omliggende straatjes. Kijk, goed voorbeeld hoe het college zich laat gijzelen door de angst voor ongeregeldheden. In plaats van heel Carnisse vuurwerkvrij te verklaren, kiest het college voor de weg van de minste weerstand. Wat een gemiste kans.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Uitgangspuntennotitie Gezond010

Lees verder

Bijdrage: Initiatiefvoorstel "Lobbyen in Rotterdam inzichtelijk"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer