Motie: Geen gratis hengel­ver­gunning met de Rotter­dampas


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2019-2022,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam een gratis hengelvergunning aanbiedt aan houders van de Rotterdampas;
  • In de jaargang 2017-2018 van de Rotterdampas een kleine duizend houders gebruik hebben gemaakt van het gratis aanbod;

overwegende dat

  • Vissen voelende wezens zijn;
  • Hengelen tot pijn leidt bij vissen die aan de haak worden geslagen;

voorts overwegende dat

  • Het aanbieden van een gratis hengelvergunning de gemeente Rotterdam op jaarbasis een kleine €50.000 kost;

van mening dat

  • Het aanbieden van een gratis hengelvergunning een slecht signaal is van een overheid die stelt op te komen voor dierenwelzijn;

verzoekt het college

  • Per ingang van de eerstvolgende jaargang van de Rotterdampas te stoppen met het aanbieden van een gratis hengelvergunning;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen