Bijdrage: Veiligheid in de Begroting 2019


Uitge­sproken in de verga­­­­dering van de commissie VB op donderdag 1 november 2018

1 november 2018

Voorzitter,

Wij willen graag aandacht voor dierenwelzijn in het veiligheidsbeleid van de gemeente. Want wij vinden Rotterdam pas veilig als het voor alle bewoners, mens én dier, goed toeven is. Specifiek vragen wij aandacht voor de rol van dierenwelzijn in rampenplannen, calamiteitenbeheersing, de draaiboeken van de hulpdiensten, van Directie Veilig. Het staat ons nog helder voor de geest hoe na de explosie in een woning aan de Moddermanstraat in Schiebroek-Zuid begin 2015 alle bewoners kordaat werden geëvacueerd en elders ondergebracht, maar dat de huisdieren in het geheel waren vergeten. Gelukkig is dat na interventie van de Raad, onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam en Partij voor de Dieren, gelukkig nog bijtijds goedgekomen.

Maar dit laat onverlet dat wij hier van hebben geleerd dat het belang van dieren mogelijk niet op gelijkwaardige voet staat met het belang van mensen. Daarom, voorzitter, vraag ik aan zowel de burgemeester als de wethouder dierenwelzijn – tevens wethouder veiligheid – hoe de rol van dierenwelzijn is geborgd. Hoe zit het bijvoorbeeld met dierenwelzijn in het geval van brand? En hoe ziet de logistieke dienstverlening er uit? Wij vragen specifiek aan de burgemeester en/of wethouder of zij bereid zijn de dierenambulance toe te staan op de trambaan of busbaan of op andere rijbanen die thans voor de dierenambulance verboden zijn. Al sinds 2005 mag de Amsterdamse dierenambulance al op de trambaan. Wordt het nu eindelijk eens tijd voor dit progressieve beleid in Rotterdam? Wij vinden van wel. Graag een reactie van de burgemeester of wethouder.

Tot slot, voorzitter. In de commissie EDEM komen wij nog te spreken over een herijking van het evenementenbeleid. Het is evenwel wenselijk zo snel mogelijk het veiligheidsaspect ten aanzien van dierenwelzijn bij vergunningverlening te herzien. Zo bleek afgelopen editie van het Zomercarnaval dat de dieremambulance geen toegang had tot het evenemententerrein, of dat zij dit terrein niet kon doorsnijden om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn om eerste hulp te verlenen. Hoe gaat de burgemeester de toegang voor de dierenambulance tijdens evenementen borgen in het evenementenbeleid? Wij horen het graag nu, het geen ongetwijfeld leidt tot een bredere discussie die nog gaat volgen.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Onderwijs in de Begroting 2019

Lees verder

Bijdrage: Transformatie Tweebosbuurt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer