Motie: Help de inwonende mantel­zorger


12 december 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019,

constaterende dat

  • Inwonende mantelzorgers bij het plotselinge overlijden van de huurder van een sociale huurwoning geen aanspraak kunnen maken de woning vervolgens te huren, indien zij niet beschikken over medehuurderschap;
  • Hoewel medehuurderschap voor mantelzorgers geregeld is in de Verordening Woonruimtebemiddeling Rotterdam 2015, ongeveer de helft van de aanvragen voor medehuurderschap door woningcorporaties wordt afgewezen;

overwegende dat

  • Inwonende mantelzorgers bij het overlijden van de huurder over een urgentieverklaring zouden moeten beschikken indien zij niet als medehuurder worden aangemerkt, om zo te bespoedigen dat zij zo snel mogelijk nieuwe woonruimte kunnen betrekken;
  • Urgentie aangetoond kan worden door middel van de bescheiden die ook nodig zijn voor het aanvragen van medehuurderschap;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken welke aanpassing(en) in de urgentieregeling kan bijdragen om schrijnende gevallen voor mantelzorgers te voorkomen;
  • Dit samen met regiogemeentes en de maaskoepel te bespreken;
  • Indien dit leidt tot wenselijke aanpassingen, zonder dat de kans op fraude vergroot wordt, te verwerken in de Huisvestingsverordening 2020 en voor te leggen aan de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Rotterdamwetwoning in de regio ook voor Rotterdammers met urgentieverklaring

Lees verder

Motie: Eventuele gemeentelijke vuurwerkshows niet in onze parken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer