Motie: Visie op cultuur op Zuid


16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 16 mei 2019, ter bespreking van het uitvoeringsplan Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2019-2022,

constaterende dat

  • Het Rijk en het college gezamenlijk voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) in de pijler cultuur vier miljoen euro ter beschikking stellen met als doelen het verhogen van het voorzieningenniveau en het bevorderen van cultuurparticipatie;
  • Er momenteel ideeën rondgaan voor vier grote culturele ontwikkelingen op Zuid, te weten: 1) een nationaal cultureel-wetenschappelijk instituut; 2) een tijdelijke opstelling van Museum Boijmans van Beuningen in winkelcentrum Zuidplein; 3) het initiatief van Museum Boijmans van Beuningen en Stichting Droom en Daad voor de komst van een museum voor hedendaagse kunst; en 4) een museum in Fenix 2 op Katendrecht, wederom op initiatief van Stichting Droom en Daad;

overwegende dat

  • De uitwerking van de pijler cultuur in het NPRZ nog vaag blijft met zeer algemene bewoordingen als “het versterken van de cultuurontwikkeling, van de talentontwikkeling en het makersklimaat”;
  • In het uitvoeringsplan voor de periode 2019-2022 vrijwel geen waarde wordt toegedicht aan de mogelijke komst van vier grote instellingen op Zuid voor het behalen van de doelen in de pijler cultuur;

verzoekt het college

  • Een visie op te stellen voor de pijler cultuur in de uitvoering van het NPRZ;
  • In deze visie op cultuur op Zuid nadrukkelijk de rol van de eerder genoemde vier grote culturele ontwikkelingen te benadrukken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Niet tornen aan de grenzen van de Rottemeren

Lees verder

Motie: Ban op confetti tijdens evenementen in de buitenruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer