Motie: Diffe­ren­tiatie lokale heffingen in de haven


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • Het Havenbedrijf Rotterdam de volgende lokale heffingen verrekent met schepen die de Rotterdamse haven aan doen, te weten: kadegeld, boeiengeld, palengeld, zeehavengeld en binnenhavengeld;
  • Er momenteel slechts differentiatie wordt toegepast in het in rekening brengen van zeehavengeld en binnenhavengeld op basis van de eigenschappen van het schip en niet van de lading;

overwegende dat

  • Lokale heffingen goede instrumenten zijn om gedrag of handelingen te bevorderen dan wel te ontmoedigen;
  • Differentiatie van lokale heffingen op basis van lading kan bespoedigen dat de Rotterdamse haven van de grootste fossiele hub op het Europese vasteland omschakelt naar een industrieel complex die klaar is voor een fossielvrije toekomst;

verzoekt het college

  • In gesprek te gaan met het Havenbedrijf Rotterdam over toepassing van differentiatie in het in rekening brengen van kadegeld, boeiengeld, palengeld, zeehavengeld en binnenhavengeld, met als doel te werken aan een fossielvrije toekomst van de Rotterdamse haven;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Afschaffen verkapte subsidie voor de invoer van olie

Lees verder

Motie: Duit in het zakje voor betaalbare energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer