Raads­vragen: Gebruik van duurzaam geteelde bamboe in het verkeer


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

In meerdere gemeenten waaronder Amsterdam zijn in de afgelopen tijd verkeersborden geplaatst vervaardigd uit duurzaam geteelde bamboe. Daarnaast is bamboe ook al gebruikt voor de vervaardiging van straatnaam- en plaatsnaamborden. Bamboe scheurt of buigt niet, is krasvast en weerstaat de elementen. Het is om die reden prima materiaal om te gebruiken voor allerhande aanduidingen in de openbare ruimte. Momenteel geldt aluminium als voorkeursmateriaal voor dergelijke aanduidingen. Aluminium kan daarentegen wel scheuren of ombuigen, is niet krasvast en wordt na verloop van tijd aangetast door de elementen.

Duurzaam geteelde bamboe houdt in dat een productieveld na de oogst in stand blijft, door slechts een klein gedeelte van de stammen te oogsten en de rest te laten staan. Bamboe onttrekt tijdens de teelt veel CO2 uit de atmosfeer. Een bamboebord kan aan het einde van de levensduur worden hergebruikt. Hierdoor zijn bamboeborden tijdens de hele levenscyclus CO2-neutraal.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is enthousiast over de vervaardiging van verkeersborden, straatnaam- en plaatsnaamborden en andere aanduidingen in de openbare ruimte uit duurzaam geteelde bamboe, zoals hierboven beschreven en met toevoeging van onze wens dat de bamboe in Rotterdam en regio wordt geteeld. Zo kan bamboe worden geteeld op het perceel aan de Molenvliet in Lombardijen, waar thans olifantsgras groeit. Wij voorzien een besparing van CO2-uitstoot als bamboe wordt gebruikt als voorkeursmateriaal, in plaats van aluminium.

1. Wat vindt u van het gebruik van duurzaam geteelde bamboe als materiaal voor de vervaardiging van aanduidingen in de openbare ruimte, zoals verkeersborden en straatnaam- en plaatsnaamborden?

2. Bent u bereid een pilot te starten waarin een aantal verkeersborden van aluminium worden vervangen door verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe, als vervanging noodzakelijk is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de pilot te evalueren en de uitkomst van de pilot te bespreken met de Raad?

3. Bent u bereid in het geval van een succesvolle pilot duurzaam geteelde bamboe te gebruiken voor aanduidingen in de buitenruimte als die naar uw inzicht aan het einde van hun levensduur zijn? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid het gebruik van duurzaam geteelde bamboe als materiaalkeuze voor dergelijke aanduidingen als randvoorwaarde te stellen in een eerstvolgende aanbesteding voor marktpartijen? Indien nee, waarom niet?

De provincie Noord-Holland experimenteert momenteel met levend bamboe als geluidsscherm, naar aanleiding van een motie1 die de fractie van de Partij voor de Dieren in 2015 in de Provinciale Staten van Noord-Holland heeft ingediend. De provincie geeft uitvoering aan de motie door middel van een pilot2 met levend bamboe als geluidsscherm langs een provinciale weg tussen de gemeenten Langedijk en Schagen. Medio 2019 loopt de pilot volgens de berichtgeving af en worden de resultaten geëvalueerd.

5. Bent u bekend met de pilot van het gebruik van levend bamboe als geluidsscherm die momenteel wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland? Indien ja, wat vindt u van het idee levend bamboe te gebruiken als geluidsscherm?

6. Bent u bereid akte te nemen van de bevindingen van de pilot en bij een positieve beoordeling van de initiatiefnemers eenzelfde pilot te starten in Rotterdam als blijkt dat het nemen van geluidswerende maatregelen een verantwoordelijkheid van de gemeente is? Indien nee, waarom niet?

1 https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=0eb567ed-a4aa-40e2-a67e-cafcd72727b9

2 http://www.bamboegeluidsscherm.nl/concept.html

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 19 feb. 2019

1. Wat vindt u van het gebruik van duurzaam geteelde bamboe als materiaal voor de vervaardiging van aanduidingen in de openbare ruimte, zoals verkeersborden en straatnaam- en plaatsnaamborden?

"We staan positief tegenover het gebruik van duurzaam geteelde bamboe als materiaal voor de vervaardiging van aanduidingen in de openbare ruimte. Bamboe is duurzaam en een circulair alternatief voor aluminium materialen."

2. Bent u bereid een pilot te starten waarin een aantal verkeersborden van aluminium worden vervangen door verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe, als vervanging noodzakelijk is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de pilot te evalueren en de uitkomst van de pilot te bespreken met de Raad?

"Ja, we zijn bereid dit jaar een pilot te starten waarin een aantal aluminium borden vervangen worden door bamboe borden. Een aandachtspunt is dat bamboe borden zwaarder zijn dan aluminium borden. Om deze reden dient er ervaring opgedaan te worden in het beheer- en onderhoudscyclus voordat dit materiaal mogelijk grootschalig toegepast kan worden."

3. Bent u bereid in het geval van een succesvolle pilot duurzaam geteelde bamboe te gebruiken voor aanduidingen in de buitenruimte als die naar uw inzicht aan het einde van hun levensduur zijn? Indien nee, waarom niet?

"Ja, als er sprake is van een succesvolle pilot is het een mogelijkheid om bamboe te gebruiken in de buitenruimte als aanduidingen."

4. Bent u bereid het gebruik van duurzaam geteelde bamboe als materiaalkeuze voor dergelijke aanduidingen als randvoorwaarde te stellen in een eerstvolgende aanbesteding voor marktpartijen? Indien nee, waarom niet?

"Bij elke aanbesteding wordt onder meer naar duurzaamheid, circulariteit en de Rotterdamse Stijl gekeken. Ons college acht het nu nog te vroeg om vooruit te lopen op de randvoorwaarden in toekomstige aanbestedingen, maar kijkt met belangstelling uit naar de resultaten van de te houden pilot."

5. Bent u bekend met de pilot van het gebruik van levend bamboe als geluidsscherm die momenteel wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland? Indien ja, wat vindt u van het idee levend bamboe te gebruiken als geluidsscherm?

"Ja, ons college kent de pilot en de gemeente Rotterdam is in het verleden betrokken geweest bij de inventarisatie naar mogelijke locaties voor deze pilot. Hoewel ons college positief staat ten aanzien van groene geluidsschermen, blijkt dat de geluidsreducerende eigenschappen van levende bamboeschermen beperkt zijn. Levende bamboe heeft bovendien een aantal duidelijke nadelen. Denk dan aan beschadigingen aan wegdek en kabels/leidingen als gevolg van de wortelgroei en verdringing van het bestaande groen."

6. Bent u bereid akte te nemen van de bevindingen van de pilot en bij een positieve beoordeling van de initiatiefnemers eenzelfde pilot te starten in Rotterdam als blijkt dat het nemen van geluidswerende maatregelen een verantwoordelijkheid van de gemeente is? Indien nee, waarom niet?

"Ons college is alleen verantwoordelijk voor maatregelen op gemeentelijke wegen. De geluidsschermen langs provinciale wegen en rijkswegen zijn dus de verantwoordelijkheid van andere partijen. Ons college ziet gezien de beperkte geluidsreducerende eigenschappen van bamboe voor gemeentelijke wegen geen kansen. Daarbij komen al de in het antwoord op vraag 5 genoemde nadelen van levende bamboe. Langs gemeentelijke wegen is naar mening van ons college bovendien het aspect van sociale en verkeersveiligheid een belangrijk argument om bamboe niet toe te passen."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Ongewisse toekomst LETS Paradijs in Crooswijk

Lees verder

Raadsvragen: Kosten dierenarts in de bijzondere bijstand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer