Raads­vragen: Gebruik van duurzaam geteelde bamboe in het verkeer


Geacht college,

In meerdere gemeenten waaronder Amsterdam zijn in de afgelopen tijd verkeersborden geplaatst vervaardigd uit duurzaam geteelde bamboe. Daarnaast is bamboe ook al gebruikt voor de vervaardiging van straatnaam- en plaatsnaamborden. Bamboe scheurt of buigt niet, is krasvast en weerstaat de elementen. Het is om die reden prima materiaal om te gebruiken voor allerhande aanduidingen in de openbare ruimte. Momenteel geldt aluminium als voorkeursmateriaal voor dergelijke aanduidingen. Aluminium kan daarentegen wel scheuren of ombuigen, is niet krasvast en wordt na verloop van tijd aangetast door de elementen.

Duurzaam geteelde bamboe houdt in dat een productieveld na de oogst in stand blijft, door slechts een klein gedeelte van de stammen te oogsten en de rest te laten staan. Bamboe onttrekt tijdens de teelt veel CO2 uit de atmosfeer. Een bamboebord kan aan het einde van de levensduur worden hergebruikt. Hierdoor zijn bamboeborden tijdens de hele levenscyclus CO2-neutraal.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is enthousiast over de vervaardiging van verkeersborden, straatnaam- en plaatsnaamborden en andere aanduidingen in de openbare ruimte uit duurzaam geteelde bamboe, zoals hierboven beschreven en met toevoeging van onze wens dat de bamboe in Rotterdam en regio wordt geteeld. Zo kan bamboe worden geteeld op het perceel aan de Molenvliet in Lombardijen, waar thans olifantsgras groeit. Wij voorzien een besparing van CO2-uitstoot als bamboe wordt gebruikt als voorkeursmateriaal, in plaats van aluminium.

1. Wat vindt u van het gebruik van duurzaam geteelde bamboe als materiaal voor de vervaardiging van aanduidingen in de openbare ruimte, zoals verkeersborden en straatnaam- en plaatsnaamborden?

2. Bent u bereid een pilot te starten waarin een aantal verkeersborden van aluminium worden vervangen door verkeersborden van duurzaam geteelde bamboe, als vervanging noodzakelijk is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de pilot te evalueren en de uitkomst van de pilot te bespreken met de Raad?

3. Bent u bereid in het geval van een succesvolle pilot duurzaam geteelde bamboe te gebruiken voor aanduidingen in de buitenruimte als die naar uw inzicht aan het einde van hun levensduur zijn? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid het gebruik van duurzaam geteelde bamboe als materiaalkeuze voor dergelijke aanduidingen als randvoorwaarde te stellen in een eerstvolgende aanbesteding voor marktpartijen? Indien nee, waarom niet?

De provincie Noord-Holland experimenteert momenteel met levend bamboe als geluidsscherm, naar aanleiding van een motie1 die de fractie van de Partij voor de Dieren in 2015 in de Provinciale Staten van Noord-Holland heeft ingediend. De provincie geeft uitvoering aan de motie door middel van een pilot2 met levend bamboe als geluidsscherm langs een provinciale weg tussen de gemeenten Langedijk en Schagen. Medio 2019 loopt de pilot volgens de berichtgeving af en worden de resultaten geëvalueerd.

5. Bent u bekend met de pilot van het gebruik van levend bamboe als geluidsscherm die momenteel wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland? Indien ja, wat vindt u van het idee levend bamboe te gebruiken als geluidsscherm?

6. Bent u bereid akte te nemen van de bevindingen van de pilot en bij een positieve beoordeling van de initiatiefnemers eenzelfde pilot te starten in Rotterdam als blijkt dat het nemen van geluidswerende maatregelen een verantwoordelijkheid van de gemeente is? Indien nee, waarom niet?

1 https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=0eb567ed-a4aa-40e2-a67e-cafcd72727b9

2 http://www.bamboegeluidsscherm.nl/concept.html