Motie: Verbod op oplaten ballonnen tijdens evene­menten


9 juli 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 juli 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019,

constaterende dat

  • De Afvalstoffenverordening Rotterdam 2019 niet kan handhaven op het oplaten van ballonnen, te categoriseren als herdenkingsballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen, Thaise wensballonnen, papierballonnen en geluksballonnen;
  • Het oplaten van dergelijke ballonnen momenteel niet is verboden middels een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening;
  • Het oplaten van dergelijke ballonnen vervuiling veroorzaakt en schade aanbrengt aan flora en fauna;

overwegende dat

  • Ballonnen vaak op grote schaal worden opgelaten tijdens vergunningplichtige evenementen;

verzoekt het college

  • In de vergunningvoorwaarden van evenementen het oplaten van herdenkingsballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen, Thaise wensballonnen, papierballonnen en geluksballonnen te verbieden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Wees voorzichting met IFR bij lage omslagrente

Lees verder

Motie: Laagwaardig en hoogwaardig groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer