Motie: Afge­dankte deel­fietsen voor de Rotter­dammers


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam na het faillissement van deelfietsaanbieder oBike zeshonderd deelfietsen heeft verkocht aan een tussenhandelaar, met als eindbestemming Afghanistan;

overwegende dat

  • Rotterdammers met een smalle beurs dikwijls geen fiets kunnen veroorloven;
  • Deelfietsen eventueel na een technische aanpassing geschikt kunnen worden gemaakt als (oefen)fiets voor kinderen;

van mening dat

  • Rotterdammers afgedankte deelfietsen zouden moeten toekomen, omdat zij zo goed zijn geweest toe te staan dat aanbieders gebruik maken van hun openbare ruimte;

verzoekt het college

  • Afgedankte deelfietsen van aanbieders in de openbare ruimte te schenken aan organisaties die opkomen voor de belangen van Rotterdammers met een smalle beurs;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Mogelijkheden voor samenwerking met wildopvang Delft

Lees verder

Motie: Biologische bloemen en bloembollen voor bijen en vlinders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer