Motie: Uitno­diging aan Greta Thunberg voor een bezoek aan Rotterdam


17 oktober 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

constaterende dat

  • Greta Thunberg op 20 november aanstaande in Den Haag de Kindervredesprijs uitgereikt krijgt en zich op en rond die datum aldus bevindt op een steenworp afstand van Rotterdam;

  overwegende dat

  • Greta Thunberg zich in korte tijd heeft ontpopt als hét symbool in de strijd tegen klimaatverandering en wereldwijd miljoenen jongeren heeft geïnspireerd zich in te zetten voor de wereld van morgen;
  • Politici en beleidsmakers er goed aan doen kennis te nemen van de zorgen van toekomstige generaties over het welzijn van de planeet;

  verzoekt de raad

  • Greta Thunberg uit te nodigen voor een bezoek aan Rotterdam op of rond de datum van 20 november aanstaande, dat in het teken staat van de strijd tegen klimaatverandering in Rotterdam;
  • Rotterdamse schoolkinderen uit het primair en voortgezet onderwijs te betrekken bij de opstelling van het programma, indien de uitnodiging voor een bezoek wordt aanvaard;

  en gaat over tot de orde van de dag.


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie: Louter proefdiervrije producten voor subsidieontvangers

  Lees verder

  Motie: Proef met subsidiebeschikking voor proefdiervrije evenementen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer