Raads­vragen: Duurzaam vanaf de wieg met wasbare luiers


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

Momenteel produceert elke Nederlander bijna tweehonderd kilo restafval, zo heeft Stichting Milieu Centraal becijferd1. Rotterdammers produceren meer restafval dan gemiddeld. Dat moet dus beter, ook omdat het Rijk als doelstelling heeft geformuleerd om uiterlijk 2020 het restafval per inwoner terug te brengen tot honderd kilo2.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is natuurlijk een groot voorstander van betere afvalscheiding, maar ziet nog liever dat er minder afval wordt geproduceerd. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Momenteel bestaat ruim vijf procent van ons restafval uit luiers. Een kind verbruikt wel vijfduizend luiers voordat het zindelijk wordt. Volgens Stichting Milieu Centraal komt dat neer op ruim twintig kilo aan luierafval per kind per maand! Om die reden zijn wij gecharmeerd van de initiatieven die al in diverse gemeenten zijn gestart om hun inwoners bekend te maken met wasbare luiers. Die initiatieven zijn een doorslaand succes. Zo is twee derde van de deelnemers aan de pilot van de gemeente Breda doorgegaan met het gebruik van wasbare luiers. In de gemeente Haarlemmermeer gingen alle deelnemers door met wassen.

Wij zien graag dat de gemeente Rotterdam eenzelfde pilot start om ouders met jonge kinderen bekend te maken met wasbare luiers. Omdat er in Rotterdam jaarlijks gemiddeld achtduizend kinderen worden geboren, voorzien wij een enorme daling van het restafval.

1. Erkent u dat wegwerpluiers een grote bijdrage leveren aan het Rotterdamse restafval?

2. Deelt u onze mening dat het gebruik van wasbare luiers een grote bijdrage kan leveren aan de broodnodige daling van het restafval? Indien nee, waarom niet?

3. Bent u bekend met pilots over wasbare luiers die door diverse gemeenten de afgelopen jaren zijn gestart? Indien ja, wat vindt u van dergelijke pilots? Indien nee, bent u bereid te inventariseren op welke wijze deze pilots zijn uitgevoerd en wat ze hebben opgeleverd?

4. Bent u bereid een pilot met wasbare luiers te starten? Indien nee, waarom niet?

Een belangrijk aandachtspunt voor het gebruik van wasbare luiers zijn de aanschafkosten. Wij begrijpen dat veel Rotterdammers met een smalle beurs de aanschaf niet kunnen betalen. De ironie is evenwel dat wegwerpluiers op de lange termijn veel meer kosten, tot wel vijfhonderd euro per kind. Het succes van de pilot met wasbare luiers in de gemeente Haarlemmermeer is mede te danken aan het gratis ter beschikking stellen van een pakket wasbare luiers aan de deelnemers. Hieruit blijkt dat ouders met jonge kinderen maar wat graag willen beginnen met wasbare luiers, maar dat ze wel een eindje op weg moeten worden geholpen. Rotterdammers met een smalle beurs profiteren hier op den duur van. Daarnaast leidt een daling van het restafval ook tot een daling van de afvalstoffenheffing. Tel uit je winst.

5. Ziet u net als wij de voordelen voor Rotterdammers met een smalle beurs als zij stoppen met het gebruik van wegwerpluiers en gebruik gaan maken van wasbare luiers? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke rol kunnen wasbare luiers spelen in het collegebeleid ten aanzien van armoedebestrijding?

Pasgeboren Rotterdammertjes ontvangen sinds 2015 de Sleutel van Rotterdam, een welkomstpakket van de gemeente waarmee ouders leuke dingen kunnen doen samen met hun kleintje. De Sleutel van Rotterdam is onderdeel van het programma Kansrijke Wijken, waarmee het college jonge gezinnen wil behouden voor de stad. Het lijkt ons een goed idee om wasbare luiers gratis of tegen een geringe vergoeding beschikbaar te stellen bij het uitreiken van de Sleutel van Rotterdam. De gemeente Rotterdam kan door haar omvang scherp inkopen, waardoor het allemaal niet zoveel hoeft te kosten.

6. Wat vindt u van ons voorstel om wasbare luiers onderdeel te maken van de Sleutel van Rotterdam binnen het programma Kansrijke Wijken?

1 https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-cijfers-en-kilos/

2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/huishoudelijk-afval

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 5 mrt. 2019

1. Erkent u dat wegwerpluiers een grote bijdrage leveren aan het Rotterdamse restafval?

"Ja."

2. Deelt u onze mening dat het gebruik van wasbare luiers een grote bijdrage kan leveren aan de broodnodige daling van het restafval? Indien nee, waarom niet?

"Ja."

3. Bent u bekend met pilots over wasbare luiers die door diverse gemeenten de afgelopen jaren zijn gestart? Indien ja, wat vindt u van dergelijke pilots? Indien nee, bent u bereid te inventariseren op welke wijze deze pilots zijn uitgevoerd en wat ze hebben opgeleverd?

"Ja, dergelijke pilots zijn goede en bruikbare initiatieven om te komen tot een reductie van het huishoudelijk restafval. De precieze effecten (ook op lange termijn) vergen nog wel nader onderzoek."

4. Bent u bereid een pilot met wasbare luiers te starten? Indien nee, waarom niet?

"Ja, wij zijn bereid een pilot op te starten. Daar hebben we momenteel de voorbereidingen voor getroffen."

5. Ziet u net als wij de voordelen voor Rotterdammers met een smalle beurs als zij stoppen met het gebruik van wegwerpluiers en gebruik gaan maken van wasbare luiers? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke rol kunnen wasbare luiers spelen in het collegebeleid ten aanzien van armoedebestrijding?

"Op dit moment is op basis van de resultaten die bekend zijn van de andere pilots, niet te zeggen of het gebruik van wasbare luiers voordelen biedt voor Rotterdammers met een smalle beurs. Deze effecten zullen moeten blijken uit de evaluatie van de pilot en uit nadere analyses van de pilots in andere gemeenten."


6. Wat vindt u van ons voorstel om wasbare luiers onderdeel te maken van de Sleutel van Rotterdam binnen het programma Kansrijke Wijken?

"Daar staat het college positief tegenover. Wij zullen in de pilot verkennen of het mogelijk is om wasbare luiers gratis of tegen een geringe vergoeding beschikbaar te stellen bij het uitreiken van de Sleutel van Rotterdam."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Bedrijfsleven op school de baas (zijn)

Lees verder

Raadsvragen: Recht tot demonstreren tegen bont

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer