Motie: Opladen bij brand­stof­ver­koop­punten


21 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 21 maart 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het raadsakkoord Energietransitie,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam in 2019 de huurrechten van vier stedelijke brandstofverkooppunten zal veilen, op de locaties Vlaardingweg 64, Jacques Dutilhweg 851, Capelseweg 355 en Prinsenlaan 987-989;
  • De biedboeken voor de veiling nog moeten worden opgesteld;

overwegende dat

  • Het college de wens heeft om het stedelijk verkeer te elektrificeren en dat het mogelijk maken van voldoende oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen daarvoor van cruciaal belang is;

verzoekt het college

  • In de biedboeken voor de veiling van de huurrechten van de vier stedelijke brandstofverkooppunten het realiseren van oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen