Milieu, klimaat en energie


Onze successen!

 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in de Havenvisie meetbare en afrekenbare doelen ten aanzien van terugdringing van de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven worden opgenomen die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders een nadere visie en uitleg geeft over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Rotterdamse energiemix.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord een tijdspad naar 2030 op te nemen waarin per jaar het beoogde reductiedoel ten aanzien van de CO2-uitstoot is verwerkt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Laurenskerk, de Pelgrimvaderskerk en het Stadhuis met het laten horen van The Final Countdown op de carillons aandacht hebben gevraagd voor het klimaat, in aanloop naar de klimaattop in Polen in december 2018.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met verkeersborden die zijn gemaakt van bamboe. Deze verkeersborden zijn klimaatneutraal.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met wasbare luiers. Dat scheelt een berg aan restafval en is voor jonge gezinnen op den duur ook goed voor de portemonnee.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bij het Rijk gaat lobbyen om overlast door houtrook (door vuurkorven of houtkachels) aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld met de algemeen plaatselijke verordening (APV).
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders werk gaat maken energiebesparing. Voor een succesvol klimaatbeleid is het namelijk belangrijk dat we minder energie gaan verbruiken, ook omdat de levering van duurzame energie achterloopt op de landelijke doelstelling.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders samen met het Havenbedrijf Rotterdam gaat onderzoeken of de tarieven voor gebruik van de Rotterdamse haven kunnen worden gedifferentieerd op basis van de lading die schepen vervoeren. Zo willen we het vervoer van vervuilende lading zoals olie ontmoedigen door het duurder te maken dan andere ladingen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken of bij de veiling van vier brandstofverkooppunten in Rotterdam ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen kunnen worden gerealiseerd. Het is belangrijk voor de elektrificering van verkeer dat er genoeg laadpalen in de stad zijn, want anders ontbreekt de prikkel om van ontbrandingsmotor over te schakelen op elektriciteit.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat ballonnen (gevuld met heliumgas) niet meer mogen worden opgelaten tijdens evenementen. Deze ballonnen dalen namelijk ook weer neer, vaak in de vrije natuur. Daar brengen ze schade toe aan dieren, bomen en planten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad Greta Thunberg heeft uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Rotterdam, tijdens de prijsuitreiking van de Kindervredesprijs in Den Haag op 20 november 2019. Greta Thunberg heeft zich namelijk in korte tijd ontpopt als het symbool van de strijd tegen klimaatverandering. Helaas is Greta Thunberg niet in de gelegenheid geweest deze twee steden aan te doen, omdat ze elders in de wereld aan het actievoeren was.