Milieu, klimaat en energie


Onze successen!

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in de Havenvisie meetbare en afrekenbare doelen ten aanzien van terugdringing van de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven worden opgenomen die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders een nadere visie en uitleg geeft over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Rotterdamse energiemix.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord een tijdspad naar 2030 op te nemen waarin per jaar het beoogde reductiedoel ten aanzien van de CO2-uitstoot is verwerkt.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Laurenskerk, de Pelgrimvaderskerk en het Stadhuis met het laten horen van The Final Countdown op de carillons aandacht hebben gevraagd voor het klimaat, in aanloop naar de klimaattop in Polen in december 2018.