Milieu, klimaat en energie


Onze successen!

2018

 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in de Havenvisie meetbare en afrekenbare doelen ten aanzien van terugdringing van de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven worden opgenomen die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders een nadere visie en uitleg geeft over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Rotterdamse energiemix.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat in het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord een tijdspad naar 2030 op te nemen waarin per jaar het beoogde reductiedoel ten aanzien van de CO2-uitstoot is verwerkt.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Laurenskerk, de Pelgrimvaderskerk en het Stadhuis met het laten horen van The Final Countdown op de carillons aandacht hebben gevraagd voor het klimaat, in aanloop naar de klimaattop in Polen in december 2018.
2019
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met verkeersborden die zijn gemaakt van bamboe. Deze verkeersborden zijn klimaatneutraal.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam een proef start met wasbare luiers. Dat scheelt een berg aan restafval en is voor jonge gezinnen op den duur ook goed voor de portemonnee.
 • Met schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam bij het Rijk gaat lobbyen om overlast door houtrook (door vuurkorven of houtkachels) aan te kunnen pakken, bijvoorbeeld met de algemeen plaatselijke verordening (APV).
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders werk gaat maken energiebesparing. Voor een succesvol klimaatbeleid is het namelijk belangrijk dat we minder energie gaan verbruiken, ook omdat de levering van duurzame energie achterloopt op de landelijke doelstelling.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders samen met het Havenbedrijf Rotterdam gaat onderzoeken of de tarieven voor gebruik van de Rotterdamse haven kunnen worden gedifferentieerd op basis van de lading die schepen vervoeren. Zo willen we het vervoer van vervuilende lading zoals olie ontmoedigen door het duurder te maken dan andere ladingen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat onderzoeken of bij de veiling van vier brandstofverkooppunten in Rotterdam ook oplaadpunten voor elektrische voertuigen kunnen worden gerealiseerd. Het is belangrijk voor de elektrificering van verkeer dat er genoeg laadpalen in de stad zijn, want anders ontbreekt de prikkel om van ontbrandingsmotor over te schakelen op elektriciteit.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat ballonnen (gevuld met heliumgas) niet meer mogen worden opgelaten tijdens evenementen. Deze ballonnen dalen namelijk ook weer neer, vaak in de vrije natuur. Daar brengen ze schade toe aan dieren, bomen en planten.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad Greta Thunberg heeft uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Rotterdam, tijdens de prijsuitreiking van de Kindervredesprijs in Den Haag op 20 november 2019. Greta Thunberg heeft zich namelijk in korte tijd ontpopt als het symbool van de strijd tegen klimaatverandering. Helaas is Greta Thunberg niet in de gelegenheid geweest deze twee steden aan te doen, omdat ze elders in de wereld aan het actievoeren was.
2020
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat inventariseren hoeveel het kost om alle Rotterdamse leraren korting op openbaar vervoer van de RET te geven. De RET is verreweg de belangrijkste vervoerder in onze stad. De motie komt voort uit onderzoek van Rotterdamse schoolbesturen waaruit blijkt dat reiskosten het lerarentekort in de hand werkt. Wij willen de leraren op deze manier voor de stad behouden.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders in haar zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota 2050 van het Rijk gaat opnemen dat zij een maximum aan nachtvluchten wil zien in een komend Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA, voorheen Vliegveld Zestienhoven) en dat zij een stappenplan wil om deze nachtvluchten in de toekomst tot een minimum te beperken.
 • Met een motie (met als titel: Anderhalvegraadsamenleving) hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders de coronacrisis en de herstelplannen om uit die crisis te komen, gaat aangrijpen om te kijken waar we meer uitstoot van CO2 kunnen besparen dan vooraf werd verwacht. De crisis is namelijk een unieke kans om voorgoed af te rekenen met vervuilende praktijken uit het verleden. De 'anderhalvegraadsamenleving' ontleent haar naam aan het doel van huidige internationale klimaatafspraken de maximale opwarming van de aarde te begrenzen tot 1,5C boven pre-industrieel niveau.
 • Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen over 'direct mail' (reclamedrukwerk geaddresseerd 'aan de bewoners van') gaat het college van burgemeester en wethouders handhaven over deze vorm van ongevraagde/ongewenste reclame. Klik hier voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen en hier voor de bevestiging dat op 'direct mail' gehandhaafd zal worden per 1 november 2020.

2021

 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam de noodtoestand voor het klimaat gaat afkondigen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders meer zijn best gaat doen voor alle Local Exchange Trading Systems (LETS, zoals bijvoorbeeld ruilwinkels) en repaircafés, waar het hun zichtbaarheid en bekendheid bij de Rotterdammers betreft. Wij hopen ook dat het college een inspanning gaat leveren voor de komt van een 'Upcycle Mall', een winkelcentrum louter bestaand uit detailhandel die hergebruik van goederen stimuleert.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam nagaat hoe relatief simpele isolatiemaatregelen (zoals het aanbrengen van tochtstrips) als nieuwe bestedingscategorie kunnen worden ondergebracht in het AOW-tegoed, waarvoor ouderen met een smalle beurs voor in aanmerking komen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam haar plannen voor buitendijks bouwen gaat evalueren, op het gebied van klimaatadaptatie. Nergens in Nederland wonen zoveel mensen buitendijks als in Rotterdam en de bouwambities van het college van burgemeester en wethouders zijn fors. De overstromingen van medio 2021 in het zuiden van het land laten zien dat als gevolg van klimaatverandering niet alleen stijging van de zeespiegel maar óók rivieren die buiten haar oevers treden, een enorm risico vormen.
 • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken welke mogelijkheden bestemmingsplannen bieden om oliewinning in Charlois te beperken of - liefst nog - onmogelijk te maken.