Motie: Ander­hal­ve­graad­sa­men­leving


16 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2020,

constaterende dat

  • Het college in de Voorjaarsbrief inzet op het naar voren halen van investeringen om Rotterdam door de coronacrisis te loodsen;

voorts constaterende dat

  • Nederland zich heeft gecommitteerd aan het klimaatverdrag van Parijs, dat beoogt de opwarming van de aarde idealiter te begrenzen tot anderhalve graad Celsius boven pre-industrieel niveau;
  • De gemeente Rotterdam zich heeft voorgenomen haar eigen CO2-uitstoot terug te brengen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990 (65% in 2030 ten opzichte van 2017);

overwegende dat

  • Een maximale opwarming van anderhalve graad Celsius leidend moet zijn in de klimaatdoelen van Rotterdam en Nederland;
  • De coronacrisis een unieke kans biedt om de economie structureel ten goede te veranderen, waarin voor eens en altijd kan worden afgerekend met inefficiënties uit het verleden;
  • Een substantieel deel van de plannen voor CO2-reductie tot aan 2030 beoogd zijn, waardoor structurele onzekerheid bestaat of we onze klimaatdoelen zullen gaan halen als deze plannen mislukken;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken welke (investerings)kansen die de coronacrisis met zich meebrengt, kunnen worden benut voor het versnellen van de energietransitie;
  • Deze kansen te benutten en de Raad daarover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Geen plek voor vakantievluchten op zakenvliegveld

Lees verder

Motie: Belastingontwijking is onethisch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer