Motie: Korting voor leraren op het openbaar vervoer


18 juni 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 juni 2020, ter bespreking van de aanpak lerarentekort,

constaterende dat

  • Er een fors lerarentekort is in Rotterdam;
  • Uit onderzoek van de schoolbesturen actief in Rotterdam is gebleken dat uitstroom van leraren voor een groot deel valt te wijten aan hoge reiskosten;
voorts constaterende dat
  • De RET – de belangrijkste vervoerder in Rotterdam en regio – een kortingstarief van 34% hanteert voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 65-plussers;
  • De gemeente Rotterdam ervaring heeft met het inkopen van korting bij de RET, bijvoorbeeld het gratis reizen voor Rotterdammers vanaf een pensioengerechtigde leeftijd;

overwegende dat

  • Korting op het openbaar vervoer ertoe kan bijdragen leraren lagere reiskosten hebben en de uitstroom hierdoor beperkt blijft;

verzoekt het college

  • Samen met de schoolbesturen actief in Rotterdam te inventariseren hoeveel leraren er momenteel met de RET van en naar werk reizen en hoeveel leraren dit zullen overwegen indien er korting wordt toegepast;
  • Te inventariseren welke kosten er verbonden zijn met het verlenen van korting op de tarieven van de RET, afgestemd op de vervoersbehoeften van de doelgroep;
  • De Raad te informeren over de uitkomsten van deze inventarisaties;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Geld van de Raad blijft van de Raad

Lees verder

Motie: Laadpalen voor elektrische fietsen op scholen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer