Motie: Tijdspad naar 2030 in het behalen van de klimaat­doel­stelling


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • Het college een CO2-reductiedoel voor ogen heeft voor 2030;
  • Tussentijdse doelstellingen ten aanzien van de CO2-reductie vooralsnog ontbreken in het collegebeleid;

overwegende dat

  • De Raad het college moet kunnen controleren of zij goed op weg is haar doelen te realiseren of sturing behoeft;

verzoekt het college

  • In het aankomende Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord een tijdspad naar 2030 op te nemen waarin per jaar het beoogde reductiedoel is verwerkt;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Oorsprong en impact van Rotterdamse biomassa

Lees verder

Amendement: Rotterdamse formulering voor Rotterdamse energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer