Motie: Ener­gie­ar­moede tegengaan met het AOW-tegoed


9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021, ter bespreking van het debat over vaststelling van de Begroting 2022,

constaterende dat

  • De gemeente aan ouderen op bijstandsniveau AOW-tegoed verstrekt om maatschappelijke participatie van de doelgroep te stimuleren;
  • Het AOW-tegoed op dit moment niet kan worden uitgegeven in winkels die laagdrempelig isolatiemateriaal verkopen, zoals tochtweringen, radiatorfolie en glaswol;

overwegende dat

  • De prijzen voor elektriciteit en gas op dit moment ongekend hoog zijn, hetgeen tot energiearmoede leidt bij ouderen die vanwege hun lage inkomen moeite hebben met het betalen van de energierekening of geen isoleermaatregelen kunnen treffen;
  • Energiearmoede leidt tot verminderde maatschappelijke participatie van ouderen die recht hebben op het AOW-tegoed;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken of woningisolatie kan worden aangemerkt als bestedingscategorie in het AOW-tegoed;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Einde aan fossiele reclame in het openbaar vervoer

Lees verder

Motie: Fossiele reclame uit het straatbeeld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer