Motie: Baas in eigen haven


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam grootaandeelhouder is van het Havenbedrijf Rotterdam;

overwegende dat

  • De energietransitie nadrukkelijk ook in de haven noodzakelijk is, aangezien ruim negentig procent van de Rotterdamse CO2-uitstoot daar plaatsvindt;
  • Het college haar doelstelling ten aanzien van CO2-uitstootreductie moeilijk waar kan maken als er geen koerswijziging is in de strategie van het Havenbedrijf Rotterdam;

verzoekt het college

  • Een nieuwe Havenvisie op te stellen voor het einde van 2019;
  • In deze visie meetbare en afrekenbare doelen op te nemen voor de reductie CO2 die overeenkomen met het CO2-reductie doel van het college en die voldoen aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs;
  • Vanuit haar rol als aandeelhouder toe te zien op het behalen van de hierboven beschreven strategische doelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Proactieve rol stadsecoloog bij bouwontwikkelingen

Lees verder

Motie: Houtstook niet meetellen voor behalen klimaatdoelstelling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer