Motie: Nood­toe­stand voor het klimaat


6 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2021,

constaterende dat

  • Het één voor twaalf is voor het klimaat;
  • Klimaatverandering de grote aanjager is van de massale uitsterving van soorten, die in de ‘zesde golf’ honderd keer hoger ligt dan het gemiddelde in de periode vanaf het jaar 1500 (Ceballos et al., 2015)[1];

van mening dat

  • Ruim een vijfde van de landelijke CO2-uitstoot in Rotterdam wordt veroorzaakt;
  • Rotterdam als grote stad moet laten zien dat het de klimaatcrisis serieus neemt;

verzoekt het college

  • Een noodtoestand voor het klimaat af te kondigen;

en gaat over tot de orde van de dag.

[1] https://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253


Status

Aangenomen

Voor

Tegen