Motie: Oorsprong en impact van Rotter­damse biomassa


8 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2019,

constaterende dat

  • De gemeente wil inzetten op het gebruik van biomassa als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen;

overwegende dat

  • Biomassa waaronder palmolie en houtsnippers allesbehalve CO2-neutraal is indien haar herkomst de oorzaak is van ontbossing, waardoor een belangrijke opslagvoorziening van CO2 verdwijnt;
  • De negatieve gevolgen van biomassa voor wat betreft landgebruik en landbouw in Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en andere regio’s in de wereld alom bekend zijn;

verzoekt het college

  • Een nadere visie en uitleg te geven over de ecologische oorsprong en impact van verschillende soorten biobrandstoffen en hun wenselijkheid en aandeel binnen de Rotterdamse energiemix;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Neem meer stadsecologen in dienst

Lees verder

Motie: Tijdspad naar 2030 in het behalen van de klimaatdoelstelling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer