Raads­vragen: Recla­me­drukwerk ‘aan de bewoners van’


Indiendatum: 20 aug. 2020

Geacht college,

Zoals bekend kunnen Rotterdammers met zowel een NEE/NEE-sticker als NEE/JA-sticker op de brievenbus kenbaar maken aan adverteerders dat ze niet gediend zijn van ongeadresseerd reclamedrukwerk dat wordt bezorgd op het huisadres. Als onze stad straks onverkort overgaat van het huidige ‘opt-outsysteem’ naar het nieuwe ‘opt-insysteem’, komt de NEE/JA-sticker te vervallen en zullen alle huisadressen zonder een JA/JA-sticker geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is gealarmeerd over adverteerders die manieren verzinnen om tóch reclamedrukwerk te kunnen bezorgen bij bewoners die daar niet om vragen. Bijgaand hebben wij een afbeelding gemaakt van drukwerk van een maaltijdbezorgbedrijf dat Rotterdamse hebbers van een NEE/NEE-sticker en NEE/JA-sticker onlangs in de brievenbus hebben mogen ontvangen. Het bedrijf heeft het reclamedrukwerk namelijk als gewoon poststuk naar deze huishoudens verzonden, gefrankeerd en al, door middel van de aanhef ‘Aan de bewoners van’ met vervolgens de adresgegevens. Op deze manier (‘direct mail’) ontwijkt het bedrijf in kwestie de wens van bewoners dat zij niet zitten te wachten op dergelijk reclamemateriaal. Wij vinden dit een slechte zaak, want het ondermijnt de noodzaak die zowel bij het stadsbestuur als bewoners wordt gevoeld om het gebruik van papier te doen verminderen.

1. Bent u bekend met deze en mogelijk ook andere manieren waarmee adverteerders proberen om drukwerk te verzenden en te bezorgen aan bewoners die hebben aangegeven daar geen behoefte aan te hebben? Indien ja, wat vindt u hiervan?

2. Bent u bereid actie te ondernemen tegen bedrijven die doelbewust de wens van bewoners negeren om geen reclamedrukwerk meer te ontvangen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waar denkt u zoal aan? Bent u bijvoorbeeld bereid deze bedrijven aan te schrijven met het verzoek te stoppen met de verzendingen of bezorgingen en deze brieven ook openbaar te maken?

3. Wat kunnen bewoners volgens u doen om deze bedrijven af te leren reclamedrukwerk op het huisadres te bezorgen? Moedigt u bewoners bijvoorbeeld aan geadresseerd reclamedrukwerk te retourneren, waardoor de bedrijven met hoge kosten opgezadeld worden en het hopelijk in de toekomst wel laten om bewoners lastig te vallen?

Direct mail bestaat al langer dan vandaag, maar het is zeer wel mogelijk dat meer bedrijven overgaan op deze manier van adverteren als Rotterdam – op aangeven van onze fractie – een opt-insysteem krijgt. Of de bedrijven gaan er nog meer gebruik van maken. Hoe dan ook, in al deze gevallen boet het opt-insysteem in aan kracht. Voorbeelden van hele folderpakketten ‘aan de bewoners van’ zijn reeds bij ons bekend.

4. Verwacht u dat bedrijven overgaan op direct mail of er nog meer gebruik van gaan maken als het opt-insysteem wordt ingevoerd? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u hierop anticiperen?

De Consuwijzer van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) – een zelfstandig bestuursorgaan dat opereert onder auspiciën van het Rijk – stelt op haar website1 dat bewoners zelf stappen kunnen ondernemen om kenbaar te maken dat zij geen geadresseerd reclamedrukwerk meer willen ontvangen, ondanks dat zij reeds een NEE/NEE-sticker of NEE/JA-sticker op de brievenbus hebben of in een gemeente of gebied wonen waar een opt-insysteem van kracht is. Dat kunnen zij doen met een aanmelding in het Nationaal Postregister, beheerd door Stichting Postfilter2. Wat ons betreft is dit de omgekeerde wereld, want de hele transitie van ongebreidelde reclame in de brievenbus naar regulering is er juist voor bedoeld om als norm te hanteren dat bewoners geen reclamedrukwerk ontvangen, tenzij ze daar expliciet om vragen. Om die reden is het wellicht beter om voortaan te spreken over ‘ongevraagd reclamedrukwerk’ in plaats van ‘ongeadresseerd drukwerk’ om nog duidelijker te maken waar we als samenleving naartoe willen.

5. Wat vindt u ervan dat bewoners in Rotterdam nog altijd zelf actie moeten ondernemen om af te zijn van reclamedrukwerk waar zij niet op zitten te wachten, zowel nu als ook straks het opt-insysteem onverkort wordt ingevoerd?

6. Bent u bereid een lobby te starten bij het Rijk om geadresseerd reclamedrukwerk van bedrijven waar bewoners geen enkele relatie mee hebben, te verbieden? Indien nee, waarom niet?

7. Bent u het met ons eens dat we voortaan beter kunnen spreken over ‘ongevraagd reclamedrukwerk’ in plaats van ‘ongeadresseerd reclamedrukwerk’? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid in uw gesprekken met zowel het Rijk als adverteerders deze terminologie te bezigen?

1 https://www.consuwijzer.nl/post/verzenden-ontvangen/geen-geadresseerde-reclame

2 https://www.postfilter.nl/

Indiendatum: 20 aug. 2020
Antwoorddatum: 29 sep. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Mondkapjesplicht in De Kuip

Lees verder

Raadsvragen: Mestoverschot op de drijvende boerderij in de Merwehaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer