Heldendaad bewoners: vissen gered in de Schie


3 januari 2023

Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft in een bericht op de website van Open Rotterdam vernomen dat bewoners aan de Zestienhovensekade in Overschie eind vorig jaar een heldendaad hebben verricht. De bewoners merkten op dat een aanzienlijke groep vissen naar lucht hapte, wat duidt op een zuurstoftekort in het water. Door een tekort aan zuurstof kunnen de vissen doodgaan. De bewoners hebben een kano gevuld met kraanwater om de vissen tóch te kunnen voorzien in hun behoefte aan zuurstofrijk water. Waarschijnlijk hebben ze daarmee diverse levens gered.

Hulde voor deze bewoners!

De Partij voor de Dieren zit evenwel niet stil en wil meer weten over dit incident. Vandaag hebben wij daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam over het zuurstoftekort in de Schie, ter hoogte van de Zestienhovensekade (zie bijgevoegde foto hieronder). We willen onder andere weten wat de toedracht van het zuurstoftekort is, wat de gemeente Rotterdam heeft gedaan om het tekort te verhelpen en vooral wat de gemeente in de toekomst gaat doen om dit soort problemen voor te zijn.

Een belangrijke oorzaak van zuurstoftekort in oppervlaktewater als de Schie is de toevoer van stikstof en fosfaat. Het lijkt ons zinvol paal en perk te stellen aan de vervuiling van ons water door afvloeiing van mest op landbouwgrond, of lozingen van chemisch materiaal. Wij hebben het college gewezen op deze problematiek die de waterkwaliteit al sinds jaar en dag geweld aandoet.

Tot slot hebben wij het college - om precies te zijn: de wethouder dierenwelzijn - gevraagd hoe bezorgde bewoners als diegenen aan de Zestienhovensekade hun zorgen of meldingen over vissen in nood kunnen overbrengen aan de gemeente. Er lijkt namelijk geen sprake te zijn van een structureel meldpunt of loket voor deze vorm van betrokken burgerschap. Terwijl die betrokkenheid goud waard is, blijkt uit de situatie langs de Schie.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PERSBERICHT: Rollend protest tegen luchtvervuiling in de Rotterdamse binnenstad

Skatend, fietsend en anderszins op wieltjes gaat het ‘rollende protest’ aankomende zaterdag langs een aantal van de meest ver...

Lees verder

Meervleermuizen en de energietransitie

Vandaag heeft Partij voor de Dieren in Rotterdam aan het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de meervleermuis e...

Lees verder