Aanvraag Twee­mi­nu­ten­debat: Beleid came­ra­toe­zicht


Behandeld in de raads­ver­ga­dering van 18 maart 2021

16 maart 2021

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de bespreking over ‘Beleid rond cameratoezicht’ in de commissie Veiligheid en Bestuur op 11 maart jongstleden wensen wij hierover een tweeminutendebat aan te vragen voor de raadsvergadering van 18 maart aanstaande. Wij verzoeken u onze aanvraag te honoreren.


Status

Ingediend

Voor

Tegen