Aanvraag actu­a­liteit: Overlast aanleg A16 Rotterdam


23 maart 2021

Geachte voorzitter,

Het wordt steeds duidelijker dat de aanleg van de A16 Rotterdam een ware nachtmerrie is voor omwonenden in de gebieden Hillegersberg en Prins Alexander. In de berichtgeving van afgelopen maanden en weken is duidelijk geworden dat het intrillen van de damwanden toebehorend aan de nieuwe snelweg tot enorme geluidshinder leidt. Recente berichten op de websites van RTV Rijnmond en het AD Rotterdams Dagblad[1] bevestigen dat nog maar eens. Er is niet alleen sprake van overlast, maar ook van ernstige gezondheidsproblemen. In een ander artikel[2] wordt bijvoorbeeld verhaald over bewoners die op doktersadvies tijdelijk zijn verhuisd, om zo een halt toe te roepen aan de gezondheidsschade door toedoen van de aanleg van de nieuwe snelweg.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam wil in debat treden met het college om na te gaan welke verantwoordelijkheid zij voelt en neemt om het leed van omwonenden tijdens de aanleg van de A16 Rotterdam te verzachten. Wij verzoeken u onze aanvraag voor een actualiteit derhalve te honoreren en een plek te gunnen op de agenda van de actualiteitenraad van 25 maart aanstaande.

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/bewoners-rottekade-strijden-tegen-overlast-van-bouw-a16-en-boeken-hun-eerste-succes~a2edc679/

[2] https://www.ad.nl/rotterdam/wonen-naast-de-hel-die-bouwput-heet-ik-ben-somber-moet-vaak-huilen~aa092c1b/


Status

Ingediend

Voor

Tegen