Aanvraag Actu­a­liteit: Musicals groep 8 gaan niet door. Of wel?


Behandeld in de actu­a­li­tei­tenraad van 25 juni 2020

23 juni 2020

Geachte voorzitter,

Voor veel leerlingen uit groep 8 van de basisschool zal het een flinke domper zijn als ze dit jaar geen musical kunnen opvoeren door toedoen van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De musicals kunnen namelijk niet op school worden opgevoerd omdat de schoolgebouwen veelal niet voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot het afstandscriterium van anderhalve meter en een maximum aantal bezoekers van honderd mensen, zoals verordonneerd door de Veiligheidsregio.

Als alternatief hadden scholen bedacht dat de theaters in de stad (bijvoorbeeld Luxor en het Hofpleintheater) kunnen dienen als geschikte locaties voor de musicals van groep 8. De leerlingen en ouders waren (en zijn) razend enthousiast. Maar dit idee vond geen gehoor bij de schoolbesturen, verenigd in de organisatie FOKOR. Die vrezen voor overtreding van de coronamaatregelen door de ouders die als publiek aanwezig zijn bij de musicals, blijkt uit een artikel op de website van RTV Rijnmond1. Ook vinden ze het niet eerlijk als niet alle scholen terecht kunnen in de theaters.

De leerlingen balen. Zo heeft Jikke2 uit groep 8 aan wethouder Kasmi een brief geschreven waarin zij hem vraagt alles op alles te zetten de musicals doorgang te laten vinden. Jikke vraagt de wethouder expliciet in contact te treden met de schoolbesturen om hen te overreden alsnog opvoering van de musicals in theaterzalen mogelijk te maken. En ze vraagt de wethouder ook of hij nog andere tips heeft die kunnen leiden tot een bevredigende oplossing.

De musical aan het einde van het schooljaar is een mooie gelegenheid om de basisschoolperiode feestelijk af te sluiten en geldt als een memorabel moment voor veel mensen als ze terugdenken aan hun jeugd. De gemeenteraadsfracties van de de Partij voor de Dieren en het CDA willen zich inspannen om zoveel mogelijk musicals tóch doorgang te laten vinden, linksom of rechtsom. Wij willenin debat met wethouder Kasmi met als inzet het verkennen van de mogelijkheden die er zijn om de scholen terwille te zijn in hun zoektocht naar een geschikte locatie. Om die reden verzoeken wij u deze aanvraag voor een debat toe te voegen aan de agenda van de actualiteitenraad van donderdag 25 juni aanstaande.

1 https://www.rijnmond.nl/nieuws/196395/Schoolbesturen-blokkeren-opvoering-eindmusical-groep-8-in-Rotterdamse-theaters

2 https://www.youtube.com/watch?v=T6rWyfTigB4


Status

Ingediend

Voor

Tegen