Motie: Tegeltaxi


10 september 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020, ter bespreking van het tweeminutendebat ‘Rotterdamse bomen in balans’ aangevraagd door het lid-Zeegers,

constaterende dat

  • Het versteningspercentage van de Rotterdamse tuinen 59 procent bedraagt;
  • Voor het verwijderen van tegels en zand door huishoudens door de gemeente Rotterdam in de Afvalwijzer wordt geadviseerd een puincontainer te bestellen;

overwegende dat

  • Vergroening van de stad vooral plaatsvindt op particulier terrein, omdat het grondgebied van de stad Rotterdam voor ruim zes tiende uit particulier terrein bestaat;
  • Bewoners vaak wel hun tuin willen onttegelen, maar niet beschikken over materieel of de kosten voor het huren van een puincontainer niet kunnen dragen;
  • De gemeente Rotterdam beschikt over een professionele organisatie die bekend is met vuilophaal en deze extra service voor de Rotterdammers goed kan integreren in de huidige werkwijze;

verzoekt het college

  • Tegels en zand afkomstig uit tuinen in particulier bezit bij de Rotterdammers thuis op te halen met het doel om te vergroenen, indien gewenst;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Rekening houden met de vogeltrek

Lees verder

Motie: Weer de wapens

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer