Motie: Autovrije Meent op markt­dagen


20 februari 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 februari 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Rotterdamse Mobiliteits Aanpak,

constaterende dat

  • Meent momenteel op ieder moment van de dag en op elke dag van de week autoverkeer toestaat;

overwegende dat

  • Op marktdagen (dinsdag en zaterdag) van de markt op de Binnenrotte duizenden Rotterdammers zich fietsend of lopend begeven op of aan de Meent, maar dat gemotoriseerd verkeer een veilige doorgang ernstig belemmert;
  • Een autovrije Meent op marktdagen voor een prettiger verblijfsklimaat zorgt voor bezoekers van de markt en de luchtkwaliteit ter plaatse sterk verbetert;

verzoekt het college

  • Te onderzoeken hoe de Meent tijdens de openingstijden van de markt deels afgesloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer;
  • De Raad uiterlijk medio 2021 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek en een voorstel te doen toekomen over vervolgstappen, aansluitend op de heropening van de Coolsingel;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Maak van een gebouw geen killing wall

Lees verder

Motie: Stop met het verspreiden van fossiele propaganda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer