Motie: Suze Groe­ne­wegzaal


12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde van de dag,

overwegende dat

  • Suze (Suzanna) Groeneweg (1875-1940) het eerste vrouwelijke lid was van de gemeenteraad van Rotterdam, voor de periode van 1919 tot 1931, alsmede de eerste vrouwelijke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland;
  • Suze Groeneweg zich tijdens haar politieke loopbaan inzette voor een gelijke behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen en veel heeft betekend voor de emancipatie van vrouwen in het politieke proces;

voorts overwegende dat

  • De gemeenteraad op 1 september 2020 viert dat er reeds honderd jaar politiek wordt bedreven op het stadhuis en dat Suze Groeneweg er van het eerste moment bij was;

van mening dat

  • Zaal 7 samen met de Raadzaal een belangrijke zaal is in het stadhuis voor het invulling geven aan de Rotterdamse democratie, maar een weinig sprankelende naam heeft en geen symbolische waarde kent;

verzoekt het college

  • Zaal 7 te vernoemen naar Suze Groeneweg;
  • De Suze Groenewegzaal te openen tijdens de feestelijke omlijsting van 'Honderd jaar Raad' op 1 september aanstaande;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Capaciteit opsporing dierenleed blijft op peil

Lees verder

Motie: Afwegingskader voor gebruik goedkeuringsrecht investeringen Havenbedrijf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer