Motie: Stads­landbouw blijft in het Schie­ka­deblok


28 mei 2020

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het voorstel tot herontwikkeling van het Schiekadeblok,

constaterende dat

  • De DakAkker op het dak van het Schieblock is gesitueerd en waarop stadslandbouw wordt bedreven;
  • Het Schieblock in de plannen voor herontwikkeling van het Schiekadeblok eerst moet worden gesloopt, om vervolgens later weer te worden opgebouwd, waardoor het onduidelijk is wat er met de DakAkker gaat gebeuren;

overwegende dat

  • De Dakakker in het versteende Schiekadeblok een mooi groen initiatief is dat bijdraagt aan biodiversiteit en lokale teelt van voedselgewassen;

verzoekt het college

  • Bij een eventuele verkoop van het Schieblock aan een marktpartij de herinrichting van het dak als plek voor stadslandbouw tot de mogelijkheden te laten behoren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen