Fossielvrij onderwijs


Wij willen dat het Rotterdamse onderwijs breekt met de fossiele industrie. Het onderwijs moet een veilige en leerzame leeromgeving bieden aan Rotterdamse leerlingen en studenten, vooral met oog op de grote uitdagingen die toekomstige inwoners van onze stad te wachten staan. Het geeft dan geen pas om de bedrijven in de fossiele industrie, zoals olieraffinaderijen, te betrekken in het aanbieden van onderwijs. Zij streven namelijk belangen na die niet te rijmen zijn met het algemeen belang, zeker niet waar het de strijd tegen klimaatverandering betreft. De afgelopen jaren is helaas gebleken dat dit soort bedrijven vaak via indirecte en slinkse wijze hun invloed proberen uit te oefenen op curriculaire en extra-curriculaire activiteiten van de Rotterdamse onderwijsinstellingen. Wij zullen ons inzetten dit voorgoed tot het verleden te laten behoren.