Ban op bedrijfs­leven in de klas


24 januari 2019

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de inmenging van het bedrijfsleven op Rotterdamse scholen. Directe aanleiding hiervoor vormt het project 'Baas van morgen' van een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Rotterdam. In dit project nemen zo'n tweehonderd leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs voor één dag plaats op de stoel van de directeur van een groot bedrijf. Zo'n bedrijf kan frisdrankproducent zijn, een bank die onder andere investeert in de intensieve veehouderij, een vliegmaatschappij, een luchthaven of – jawel – een bedrijf actief in de fossiele industrie. Wij vinden dit problematisch, want het onderwijs moet een neutrale plek bieden waar leerlingen de beste versie van zichzelf kunnen worden. Dat betekent dat zij een eerlijke kans moeten krijgen om zichzelf te ontplooien en dus niet moeten worden blootgesteld aan winstbejag, laat staan van bedrijven die niet altijd het beste voor hebben met de planeet.

De organisatie achter het project 'Baas van morgen' is actief op ruim tweehonderd scholen in Rotterdam en het is daarom aannemelijk dat er ook Rotterdamse leerlingen bij betrokken zijn. Het idee achter het project is ogenschijnlijk dat de jeugdige deelnemers ervaring opdoen als leidinggevende in onder andere het bedrijfsleven. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft evenwel een andere opvatting over het project, namelijk dat de bedrijven de deelnemers gebruiken voor het kweken van goodwill. Daarom willen wij van het college van burgemeester en wethouders weten wat zij van het project vindt en of (openbare) scholen in Rotterdam zo maar mogen meedoen. Ook willen wij weten of het college van burgemeester en wethouders het verantwoord vindt voor de opvoeding van de leerlingen dat zij al op zo'n jonge leeftijd in contact komen met perverse prikkels uit het bedrijfsleven.

Wat ons betreft is het juist belangrijk dat Rotterdamse leerlingen bekend worden met organisaties die zich niet voor het karretje van het bedrijfsleven laten spannen, maar zich inzetten voor het algemeen belang. Wij willen namelijk dat Rotterdamse leerlingen opgroeien als mondige burgers die weten hoe ze de planeet leefbaar kunnen houden. Organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, dierenrechten, natuur, milieu en klimaat spelen hierin een cruciale rol.

Gerelateerd nieuws

Circulair bouwen heeft de toekomst

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burg...

Lees verder

PERSBERICHT: Peperdure uitbreiding warmtenet Zuid-Holland houdt vervuiling in stand

DEN HAAG/ROTTERDAM, 30 januari 2019 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland en de gemeenteraadsf...

Lees verder