Motie: Fossiele evene­menten zijn geen onderwijs


7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2020,

constaterende dat

  • Het evenement Generation Discover van oliebedrijf Shell onlangs een 'leeromgeving' heeft aangeboden aan Rotterdamse schoolklassen uit onder meer het primair en voortgezet onderwijs;
  • De leertijduitbreiding van scholen in de zogenoemde Children's Zone van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) wordt betaald door de gemeente Rotterdam en het Rijk en mag worden aangewend om deel te nemen aan fossiele evenementen zoals Generation Discover;

overwegende dat

  • Fossiele evenementen zoals Generation Discover geen onderwijsactiviteiten zijn, maar pogingen van de fossiele industrie om goodwill te kweken voor haar bedrijfsvoering;
  • Fossiele evenementen deelnemers op jonge leeftijd blootstellen aan de perverse be├»nvloeding door bedrijven die hun geld verdienen met de handel in fossiele brandstoffen;
  • Fossiele evenementen zoals Generation Discover zich presenteren als onderwijs, maar dat de 'lesstof' is opgesteld vanuit het perspectief van de bedrijven;
  • In de 'leeromgeving' van fossiele evenementen de deelnemers een toekomst wordt voorgeschoteld waarin fossiele brandstoffen nog altijd de hoofdmoot vormen van onze energiehuishouding;
  • De Reclame Code Commissie oliebedrijf Shell onlangs op de vingers heeft getikt, omdat ze misleidende reclame voor hun fossiele activiteiten maakte op het fossiele evenement Generation Discover;

voorts overwegende dat

  • Het een slecht signaal is naar volgende generaties Rotterdammers als het college toestaat dat leertijd mag worden gebruikt voor deelname aan fossiele evenementen;

verzoekt het college

  • De scholen in de Children's Zone te verzoeken de leertijduitbreiding in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) niet te gebruiken voor deelname aan fossiele evenementen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen