Motie: Fossielvrij onderwijs


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • Een gemeente die inzet op gezonde scholen zich ook moet uitspreken tegen inmenging van de fossiele industrie op scholen;

overwegende dat

  • Onderwijs vrij moet zijn van fossiele marketing;

verzoekt het college

  • Onderwijs fossielvrij te houden en een verbod in te stellen op marketing en/of lespakketten aangeboden door bedrijven en/of instanties gerelateerd aan de fossiele en/of petrochemische industrie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Extern deskundig oordeel WMO-aanvraag hulphond

Lees verder

Motie: Neem de Dierenvoedselbank op in het Actieplan Geldzorgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer